Lukioiden vertailu

15.10.2022

 Mielestäni lukioita ei pitäisi vertailla kapein ja yksinkertaisin perustein.

Lukion kotikunnan väestörakenteesta johtuvat eroavuudet oppilaiden taustoissa vaikuttavat myös

koulumenestykseen. Nuoren elämässä kolme - neljä vuotta keskiasteen aikana erilaisine

elämänkulkuineen on pitkä ajanjakso. Niinpä 16-vuotiaana saavutetun peruskoulutodistuksen ja

19-20-vuotiaana toteutuneen lukiotodistuksen vertailu ei ole järkevää. Nuoren aikuistuminen on

yksilöllistä ja vaikuttaa suuresti jokaisen opiskelutuloksiin.

Peruskoulu on koko ikäluokan koulu ja perusopetuksen arviointi on säädelty opetussuunnitelman

perusteissa tarkasti. Opetussuunnitelmassa määritellään hyvän osaamisen vaatimukset koko

maassa yhtäläisesti. Onkin vanhakantaista hakea lukioiden arvosanojen keskiarvoeroja tässä

STT:n käyttämässä mielestäni epävalidista mittarista.

Riippumatta keskiarvojen eroista, Lieksan lukio tekee erittäin arvokasta työtä paikkakunnan

nuorten opiskelutaitojen ja yleissivistyksen eteen. Samalla se tarjoaa turvallisen mahdollisuuden

lähellä kotia kehittää valmiuksia elämän tuleviin haasteisiin. Nuorten ja koulujen mittaaminen

keskiarvojoukkona tekee suurta vääryyttä kaikille osapuolille.

Kolme lastani ovat kirjoittaneet Lieksan lukiosta ylioppilaiksi ja he ovat olleet tyytyväisiä

opetukseen sanoin kuin me vanhemmat. Opettajat ja henkilökunta paneutuivat ja tukivat lastemme

opiskelua hyvin.

Puhuttaessa opetuksen vaikuttavuudesta, voitaneen verrata peruskoulun keskiarvoa

kirjoitustulokseen tai lukion päättötodistukseen. Silloin opetuksen vaikuttavuudesta voidaan kysyä

syntyykö se, kun 6,5 keskiarvolla aloittaneesta oppilaasta tulee cum lauden ylioppilas vai yli 9

keskiarvolla aloittaneesta oppilaasta eximian ylioppilas? On tärkeää muistaa, että numerot eivät

tee ihmistä vaan aivan muut elämässä tarvittavat monenlaiset taidot.

Päättäjinä voisimme katsoa peiliin ja kysyä olemmeko resursoineet Lieksan lukioon riittävät

oppilasaineksen edellyttämät tukiresurssit? Haluan tukea ja kannustaa Lieksan lukion opettajia ja

oppilaita arvokkaassa työssään ja samalla tuoda esiin peruskoulun arvokkaan tehtävän kaikkien

lieksalaisten nuorten oppimisen eteen.

Marjo Vallius-Hyttinen

yksikönjohtaja, eduskuntavaaliehdokas(kok.)