Lasten ja nuorten mielenterveys

30.11.2022

Lasten ja nuorten mielenterveys on koetuksella

Viime viikolla elettiin valtakunnallista mielenterveysviikkoa. Teemana oli tänä vuona muistutus toivosta. Hyvä alkaa ennen kuin vaikeudet loppuvat. Mielenterveysalan ammattilaisena olen erittäin huolissanina lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lapsuus ja nuoruus ovat tärkeitä kasvun vaiheita elämässä. Ne eivät ole irrallisia vaiheita, vaan osa meidän ihmisten elämää. Lapsuudessa koetut asiat, sosiaaliset suhteet ja koko toimintakyvyn kehitys: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen ulottuvuus, luovat perustaa hyvinvoinnille ja vaikuttavat myös aikuisuuden hyvinvointiin. On tutkittu, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin 75 % ennen 24 vuoden ikää. THL korostaa, että nuorilla mielenterveysongelmia on kaksi kertaa enemmän kuin lapsilla. Tämä huolestuttaa. On ensiarvoisen tärkeää puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisäksi korona-aika on lisännyt pahoinvointia. Koronavuodet ovat pitkä aika lapsen ja nuoren elämässä. Korona-aika on lisännyt turvattomuutta, epävarmuutta ja pahaa oloa. Palvelut ovat vähentyneet ja niiden tarve on kasvanut. Tämä on kestämätön tilanne, ja vaatii akuutteja toimia nyt sekä pitkäjänteistä suunnitelmaa ja toteutusta ennaltaehkäisyyn tulevaisuudessa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on tärkeää lisätä resursseja. Koulukuraattoreja ja -psykologeja tulee lisätä sekä opinto-ohjaukseen tulee päästä helposti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon on tärkeää olla saatavilla kohtuullisen ajan sisällä ja matalalla kynnyksellä. Henkisen hyvinvoinnin tukemisen lisäksi fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen tulee panostaa. Hyvä fyysinen kunto luo pohjaa muulle toimintakyvylle, kuten henkiselle hyvinvoinnille. Liikuntatuntien määrää tulee lisätä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Lasten ja nuorten ympäristöt on tehtävä turvallisiksi, ennakoiviksi, positiivisiksi, tukeviksi ja mahdollistaviksi.

Ennen kaikkea lapsia ja nuoria on tärkeää kuunnella. Heillä on paljon sellaista tietoa, tuntemuksia ja näkemyksiä, jotka tulee ottaa osaksi päätöksentekoa. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Annetaan heille hyvät eväät elää tasapainoista ja hyvää elämää, koko heidän elämänsä ajan.

Marjo Vallius-Hyttinen, yksikönjohtaja, kansanedustajaehdokas, kok.