Marjo eduskuntaan numerolla 16

UUTISET


 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on ruuhkautunut ja kaikki eivät pääse palvelun piiriin toivotussa ajassa. Jokaiselle meistä kaikista tärkein asia on terveys. Jos emme pääse palveluiden piiriin, tilanne pahenee, elämänlaatu heikkenee ja kustannukset kasvavat. Mielen hyvinvoinnin järkkyessä ovat sosiaalipalvelut tärkeä osa meidän hyvinvointiamme....

Tänä päivänä koulut kamppailevat monien haasteiden parissa. Opetussuunnitelman tavoitteita on vaikea saavuttaa ajanpuutteen ja resurssivajeen vuoksi. Nykyisen opetussuunnitelman taustalla oleva ihmiskäsitys itseohjautuvasta oppilaasta on haasteellinen. Itseohjautuvuutta vaaditaan jo alakouluissa, puhumattakaan itseohjautuvuuden vaatimuksista...

Väestömme ikääntyy ja ikärakenteemme muuttuu pysyvästi. Ikääntyminen tuo tullessaan mahdollisuuksia, mutta se aiheuttaa usein myös toimintakyvyn laskua. 20-30-vuotiaina lihasvoima ja tasapaino on parhaimmillaan, ja 30 ikävuoden jälkeen fyysinen toimintakykymme alkaa laskea. Arjen rasitustasomme, perinnölliset tekijät, sairaudet ja ympäristö...

Mielestäni lukioita ei pitäisi vertailla kapein ja yksinkertaisin perustein.

Meillä jokaisella on mielenterveys. Oletko koskaan miettinyt mitä se on? Usein sitä ei tule mietittyä vaan

Savo-Karjalan Kokoomus valitsi minut yhdeksi meidän alueen kansanedustajaehdokkaaksi sunnuntaina 29.5.2022. Päivä oli historiallinen.