Luonnon merkitys hyvinvoinnille

30.03.2023

Meille Itäisessä Suomessa asuville on luonto usein hyvin lähellä. Se on meidän arkipäiväämme. Luonto on osa meidän elämäämme. Mutta olemmeko tulleet ajatelleeksi luonnon vaikutuksia meidän hyvinvointiimme? Luonnossa oleminen tuottaa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Luonto vahvistaa ja auttaa palautumaan stressistä. Jo lyhyt oleskelu luonnossa voi laskea verenpainetta. Keskittymiskyky paranee ja mieli voi paremmin. Lisäksi luonnossa liikkuminen vahvistaa meidän fyysistä kuntoamme. Luonnossa liikkuminen erilaisessa maastossa on monipuolisempaa kuin sisällä liikkuminen. Lisäksi luonnossa tulee helposti liikuttua pidempään kuin liikkuisi sisällä.

Tänä päivänä meillä on paljon haasteita liikkumattomuudesta ja heikkenevästä mielenterveydestä. Luonnossa liikkuminen on mukavaa, se vahvistaa fyysistä kuntoa, aisteja, mielenterveyttä, sosiaalisuutta ja ennen kaikkea vahvistaa meidän koko toimintakykyämme. Vaikutetaan arjen omiin ratkaisuihimme niin, että ne voimaannuttavat meitä. Liikkukaamme luonnossa ja antakaamme sen vahvistaa meidän hyvinvointiamme.

Marjo Vallius-Hyttinen, yksikönjohtaja, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien koti, kansanedustajaehdokas, Kokoomus