Miten mieli voi

07.09.2022

Meillä jokaisella on mielenterveys. Oletko koskaan miettinyt mitä se on? Usein sitä ei tule mietittyä vaan

sitä vain elää porskuttaa eteenpäin. Kuitenkin jokaisen olisi hyvä pysähtyä ja miettiä miten oma mieli voi ja

mitä on hyvä mielenterveys.

WHO (2013) määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen näkee omat kykynsä ja pystyy

selviytymään elämän haasteissa sekä tekemään töitä ja osallistumaan yhteisön toimintaan.

Mielenterveytemme on hyvinvointimme kannalta keskeinen voimavara, johon kuuluvat fyysinen,

psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen ulottuvuus.

Jokaisen olisi tärkeää panostaa jo ennaltaehkäisevästi mielen hyvinvointiin tekemällä sen, mitä pystyy.

Hyvin pieniä, mutta tärkeitä asioita arjessa ovat muun muassa pysähtyminen, kokonaisvaltainen

toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä aivojen lepo eli yksinkertaisesti aivojen kuormituksen

vähentäminen.

Entä sitten, kun mielenterveys on jo järkkynyt? On normaalia, että mielenterveys voi kuormittua vaikeassa

elämäntilanteessa. Saatko apua tilanteeseen ja osaatko sitä itse hakea? Korona-aika on entisestään lisännyt

mielen pahoinvointia ja yhä useamman mielenterveys on heikentynyt. Mielenterveyden järkkyessä on

tärkeää, että tilanne riittävän nopeasti tunnistetaan, ja että sopivaa hoitoa on saatavilla. Mielenterveyden

häiriöissä on usein kyse useamman tekijän summasta.

Tällä hetkellä tilanne yhä useammin on se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamat palvelut ovat

ruuhkautuneet. Ja meistä jokainen tietää sen, että jos palveluiden piiriin ei pääse, asiat pahenevat ja

mutkistuvat. Sairastuneen elämänlaatu heikkenee, usein myös hänen lähipiirinsä elämänlaatu heikkenee, ja

tarvittavan avun tarve lisääntyy. On mahdollista, että joissain tilanteissa nopean hoitoon pääsyn ansiosta

olisi selvitty kevyemmän avun turvin, mutta tilanteen pitkittyessä ei kevyt apu enää riitä, vaan voidaan

tarvita erikoissairaanhoitoa. Sairastuneen elämänlaatu heikkenee yhä enemmän ja palveluiden tarjoajan, eli

meillä kustannukset kasvavan erikoissairaanhoidon tarpeen myötä lisääntyvät. Ja jos tämä toistuu usein,

ollaan kierteessä, jossa paha olo kasvaa ja talous on yhä tiukemmalla.

Nyt on aika lisätä resursointia ja panoksia mielenterveyspalveluihin. Niin, että oireiden ilmetessä voi luottaa

saavansa oikeaa palvelua oikeaan aikaan.

Marjo Vallius-Hyttinen

yksikönjohtaja, eduskuntavaaliehdokas, kok.