Työn merkityksellisyyden edistäminen

07.08.2022

TYÖN MERKITYKSELLISYYDEN EDISTÄMINEN SIUN SOTESSA

Uudet tuulet puhaltavat meidän hyvinvointialueellamme. Olemme saaneet uuden johtajan Kirsi Leivosen ja

työsarkaa riittää. Siun Soten henkilöstössä on ollut pahoinvointia hyvinvoinnin sijaan. Nyt olisikin korkea aika miettiä,

miten työhyvinvointia voidaan parantaa. Uusi johtaja, uudet mahdollisuudet. Yksi tärkeimmistä asioista on työn

merkityksellisyyden edistäminen. Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa se, että koko henkilöstöä kuullaan ja kaikki

pääsevät osallistumaan oman työnsä suunnitteluun. Vuorovaikutuksen pitää olla ihmisläheistä ja avointa. Kun

sisäinen viestintä toimii, voimme viestiä paremmin myös ulospäin. Johtamisen olisi hyvä olla valmentavaa

johtajuutta, jossa korostuvat osallistava ote, toisten arvostaminen ja tavoitteellisuus. Johtajalta vaaditaan kykyä

valmentaa työntekijöitä kehittymään heidän omien voimavarojensa mukaan. Hyvä johtaja tukee kaikkia

onnistumaan yhdessä.

Työn merkityksellisyys koostuu sisäisistä ja ulkoisista asioista. Siihen vaikuttavat monet asiat kuten työntekijän

elämäntilanne. Työn merkityksellisyyden kokeminen voi työntekijälle syntyä siitä, että pääsee hyödyntämään omaa

osaamistaan monipuolisesti ja näkee työnsä tulokset. On tärkeää huomata, että työntekijät tekevät tuloksen. Jos

työntekijä ei koe työtään merkitykselliseksi, niin tuloskin heikkenee. Työn merkityksellisyyden kokeminen vahvistaa

motivaatiota ja sitoutumista työhön. Johtajan tehtävä on tukea työntekijää niin, että hän voi kokea työnsä

merkityksellisenä. Siksi olisi nyt erittäin tärkeää, että johtamisessa otettaisiin toisenlainen, osallistava toimintatapa.

Henkilöstöä kuultaisiin, sillä henkilöstö on oman työnsä asiantuntija. Asiantuntijoiden äänen on kuuluttava ja

näyttävä.

Marjo Vallius-Hyttinen

yksikönjohtaja

Sanomalehti Karjalainen, Lieksan Lehti, Ylä-Karjala, Vaarojen Sanomat