Suosittelijoitani

Marjo eduskuntaan

Mitä toivon kansanedustajalta ja miksi minä äänestän Marjoa? 

Tässä muutama asia miksi hänet valitsin. Hän tuo ymmärrystä työnteon tärkeyteen niin, että se on aina jokaiselle se ensimmäinen ja ainoa vaihtoehto. Palkkatulo ja siitä itselle jäävä osuus on aina kannustava työn tekemiseen.

Kohtuulliset julkiset palvelut, joissa kansalaisille valinnan vapaus. Ymmärrystä mitkä asiat oikeasti  kuuluvat valtion hallinnon alle. Toisaalta pitää huolta niistä, jotka sitä tarvitsevat.

Turvata rajojemme koskemattomuus. Tuoda todellinen mahdollisuus kaikille tulla juuri siksi miksi on aina haaveillut. Sekä olla se äänestäjille helposti lähestyttävä isosisko eduskunnan käytävillä.

Sitähän me kaikki tarvitsemme, siis Marjo!

Kai Iiskola, Founder, Coctio Oy

Juuka

Marjo on monessa liemessä keitetty, aikaansaava, rehellinen ja avoin politiikan "uusi tuuli".

 Elämme suurten muutosten aikaa monella saralla ja tarvitsemme päättäjiksi rohkeita uudistajia, kuten Marjo. 

Edessä on vaikeita valintoja ja ne on pystyttävä tekemään. 

Positiivinen elämänasenne, kyky keskustella ja neuvotella sekä tutkittuun tietoon pohjautuva päätöksenteko ovat Marjon vahvuuksia ja niitä todella tarvitaan. 

Laura Tiittanen

 yleislääketieteen erikoislääkäri, 

Pohjois-Karjalan aluevaltuutettu, Joensuu

Savo-Karjala on maamme sairainta aluetta. Täällä myös väestön ikärakenne on painottunut enemmän ikääntyviin kuin nuorempiin ikäluokkiin, joten väestön keskimääräinen terveydentila ei tule kohentumaan. Tämä puolestaan tarkoittaa, että myös alueen sosiaali- ja terveydenhuollon vankkaa asiantuntemusta tullaan tarvitsemaan valtakunnalliseen päätökseen tekemiseen, että maan kaikkien alueiden tarpeet tulevat oikeasti huomioitua ja monipuolisesti resursoitua.

Marjolla on kokemusta ja näkemystä.

Arkityössään hän kohtaa liiankin paljon ongelmia, jotka olisi pitänyt hoitaa kuntoon jo kauan aikaa sitten.

Marjo osaa perustella vankoilla argumenteilla, miksi paikallinen, monipuolinen terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottaminen on niin taloudellisesti kuin inhimillisesti tärkeää harvaan asutuilla alueilla ja miksi hyvinvointialueiden palvelutarjontaa ei voida päättää pääkaupunkilaisnäkemyksin.

Laura Sinisalo, THT

Kuopio/Nurmes

Marjo Vallius-Hyttisen toiminnassa yhdistyvät asiat ja arvot, joita odotan kansanedustajalta. Marjo on rehellinen sekä avoin ja perehtyy asioihin useista eri näkökulmista. Hän hoitaa lupaamansa asiat loppuun saakka ja hänellä on vahva tahto muuttaa asioita parempaan suuntaan.

Marjolle tärkeitä asioita ovat mm. varhaiskasvatuksen ja koulujen riittävät resurssit sekä nuorison mielenterveyden ja senioritoiminnan tukeminen. Hän haluaa huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä tasapuolisesti, unohtamatta eniten tukea tarvitsevia.

Äänestetään Marjo eduskuntaan pitämään huolta Savo-Karjalan ihmisten hyvinvoinnista! Marjon tietämystä paikallisista haasteista, osaamista ja uusia näkökulmia tarvitaan päätöksentekoon.

Kati Talvivaara, kasvatustieteen maisteri

luokanopettaja, Kontiolahti

Marjoa voisi kuvailla monella adjektiivilla hänen sydämellisen, läsnäolevan, energisen ja lujan persoonansa kautta. Lyhyesti kiteytettynä tunnen Marjon voimanaisena. Marjo on uskomattoman sinnikäs viemään asioita eteenpäin, joihin hän uskoo.

Marjon arvomaailma on lähellä omaani ja mielestäni me tarvitsemme Marjon kaltaista ammattilaista viemään päätöksiä eteenpäin meidän jokaisen hyvinvoinnin eteen. 

Mirja Keinänen

hoivayksikön johtaja, 

Kuopio

Marjo on positiivinen, sitkeä ja ahkera moniosaaja. Hän perehtyy aidosti asioihin ja haluaa edetä ketterästi ja tehokkaasti ratkaisuissa maaliin. Marjo haluaa huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista tasavertaisesti.

Eduskunnassa tarvitaan Marjon kaltaista pitkäjänteistä ja innovatiivista osaajaa, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Hänelle on karttunut vuosien varrella kokemusta sosiaali- ja terveysalalta sekä hyvinvointialalta. Tätä kokemusta tarvitaan myös päätöksen teossa eduskunnassa.

Jari Puustinen

tehtaanjohtaja,  kunnanvaltuutettu,
Heinävesi

Marjolla on valtavasti osaamista ja hän tuo asioita rohkesti esille. Ihmisten hyvinvointi on hänellä keskiössä kaikessa tekemisessä.

Marjo on aito, aikaansaava ja luotettava.

Tälläistä ihmistä me ehdottomasti tarvitsemme eduskuntaan!

Jenni Laasonen

palvelupäällikkö, Joensuun kaupunginvaltuutettu, Joensuu